You are here:
 
 

Bahagian Khidmat Pengurusan

Fungsi Bahagian Khidmat Pengurusan

Mengendalikan urusan perjawatan, kewangan, pentadbiran am, latihan staf dan khidmat sokongan yang lain kepada pelaksanaan fungsi utama jabatan.

Fungsi Unit Sumber Manusia dan Pentadbiran

Mengurus hal-ehwal perjawatan staf seperti:

 • Syor/perakuan kenaikan pangkat, penanggungan kerja, pemangkuan dan pengesahan jawatan
 • Persaraan
 • Penempatan & pertukaran dalaman
 • Urusetia penilaian prestasi
 • Pelan pembangunan kerjaya
 • Kelakuan dan tatatertib

Fungsi Unit Aset & ICT

 • Mengendali kursus , bengkel, ceramah, seminar dalaman untuk pembangunan kemahiran staf
 • Mengurus penghantaran staf menghadiri kursus, bengkel, ceramah, seminar yang dianjurkan oleh agensi luar
 • Mengendali kursus dan peperiksaan PTK staf JPSM gred 3 ke bawah
 • Mengurus pelatih sangkutan yang ditempatkan di JPSM
 • Mengendalikan kursus untuk staf luar yang diarah oleh kerajaan (contoh: kursus khas pemandu untuk anggota perkhidmatan awam Sabah)

Fungsi Unit Kualiti dan Inovasi

 • Unit Fail : Mengawal, mengemaskini dan merekod semua fail JPSM.
 • Unit Harta : Mengurus dan merekod semua harta modal dan inventori JPSM termasuk kerja-kerja penyelenggaraan.
 • Unit ICT : Mengendali dan menyelia sistem tekologi maklumat JPSM.
 • Unit Stor : Mengawal, mengemaskini dan merekod barangan stor JPSM.
 • Unit Dokumentasi : Mencetak semua dokumen rasmi jabatan

Fungsi Unit Kewangan dan Akaun

Menyedia, mengawal dan memantau penggunaan peruntukan kewangan jabatan.

Mengendalikan pembelian koleksi dan pengurusan perpustakaan jabatan.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com